Skip to main content

Евро-Ток България е неправителствена организация, създадена през 2005 г. и е част от Евро-Ток Интернационал, който е официален консултант на Европейската комисия в областта на храните.

Дейността на организацията е свързана със стремежа да се поддържат и развиват европейските кулинарни ценности в следните посоки:

  • Позитивно отношение на децата към здравословното хранене и храната;
  • Професионално развитие на българските кулинари;
  • Търсене и опазване на българското автентично кулинарно наследство и др.

Към организацията работи Център за професионално обучение, който е лицензиран от НАПОО към МС и в който се извършват и организират курсове на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или част от квалификация. Екипът от преподаватели е съставен от водещи български кулинари, които прилагат индивидуален подход към всеки обучаван, чрез разработването на специална за него програма. Обучението е двумесечно, а практическата му част се извършва във водещи в страната ресторанти.

Нашите усилия са насочени в няколко основни посоки – създаване на позитивно отношение към храната и здравословното хранене при децата, развитие на българските кулинари, издирване и съхранение на автентичното кулинарно наследство на България и др. В тази връзка всяка година организираме Общоевропейския ден за здравословно хранене и готвене заедно с деца. За да подкрепяме нашите колеги организираме международния кулинарен форум „Концепции“. Имаме изграден Евро-Ток център за професионално обучение, където се провеждат лицензирани курсове под ръководството на ключови български готвачи. Работим активно за издирване и съхранение на българското кулинарно наследство и обособяване на кулинарни региони.

Всичко това не би било възможно без подкрепата на нашите членове, съмишленици и партньори. На всички вас безкрайно благодарим.