Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
Специалности
541030 Хлебар - сладкар5410301 Производство на хляб и хлебни изделия - II СПК
541030 Хлебар - сладкар5410302 Производство на сладкарски изделия - II СПК
811060 Ресторантьор8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - III СПК
811060 Ресторантьор8110603 Кетеринг - III СПК
811070 Готвач8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - II СПК
811080 Сервитьор-барман8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене - II СПК
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения - I СПК
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения - I СПК
Accueil | Français