Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
 ШЕФ-ГОТВАЧИ 
 ШЕФ-СЛАДКАРИ 
 ГОТВАЧИ 
 СЛАДКАРИ 
 ДЖУНИЪР-КЛАС 
 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН 

Кой може да стане член на Евро-Ток България?

Всички европейски Шеф-готвачи, Шеф-сладкари, готвачи и сладкари в Европа и по света могат да членуват в Евро-Ток България стига да се ангажират :
- да приемат Кодекса на Честта
- да подкрепят използването на качествени хранителни продукти

Членство в Евро-Ток Бъллагия
Процедура за приемане
Ако желаете да кандидатствате за членство в Евро-Ток България е нужно:
    1. Да попълните Декларация с Вашите данни/;
    2. Да изпратите Ваша професионална автобиография.

Горните два документа трябва да бъдат изпратени на имейл адрес rsokolova@euro-toques.bg.

След като документите Ви бъдат разгледани от Управителният съвет на сдружението, представител на Евро-Ток България ще се свърже с Вас, за да потвърди Вашето приемане.

Последната стъпка, за да бъдете пълноправен член е да платите Членски внос, който е диференциран в зависимост от Вашия статут и се заплаща след като представител на Евро-Ток България потвърди приемането Ви. Членският внос е в следните размери:

СТАТУТ
СУМА НА ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2011г.
Президент
180.00 евро
Главен готвач, главен сладкар
70.00 евро
Готвач, сладкар
46.00 евро
Стажант-готвач, стажант-сладкар
30.00 евро
Преподавател в професионалните гимназии по туризъм
30.00 евро

Сумата се заплаща в лева по курса на деня на следната банкова сметка:

"Евро-Ток България" СНЦ
Банка: ПРОКРЕДИТ БАНК
BIC: PRCBBGSF
IBAN: BG78PRCB92301012177015

Основание за плащане: членски внос EBPO -ТОК БЪЛГАРИЯ за 2011 година за…. /моля изрично вписвайте при превода Вашето име/.

След периода на плащане на членския внос, Евро-Ток България го превежда на Евро-Ток Интернационал.


Декларацията може да изтеглите от ТУК Deklaraciq_blanka.doc Deklaraciq_blanka.doc


Accueil | Français