Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
Кръгла маса, посветена на Кулинарните региони в България

Кръгла маса, посветена на Кулинарните региони в БългарияЕвро-Ток България инициира Кръгла маса, посветена на Кулинарните региони в България. Тя ще се състои на 20 март 2012 г. /вторник/ от 11.00 ч. в зала София на Гранд Хотел София /ул. Гурко № 1/.

Кръглата маса има за цел да обедини различните институции, имащи отношение по темата за стартиране на процедура по извършване на мащабно национално кулинарно изследване с цел обособяване на Кулинарни региони в България и запазване на кулинарното наследство на страната ни.

На кръглата маса са поканени министрите на Земеделието и храните, Регионалното развитие и благоустройството, Културата, Външните работи, Околната среда и водите, Икономиката, енергетиката и туризма, Образованието, младежта и науката, както и представители на други компетентни институции.

Кръглата маса е отворена и за представители на медиите.

Приоритет в работата на Евро-Ток България е извършване на кулинарно райониране в България, като единствената възможност за правилното използване на кулинарния капацитет на страната ни във всички негови аспекти – икономика, туризъм, култура, образование, регионално развитие, международна политика и др. Това е в съзвучие и с приоритетите на ЕС в развитието на регионите във всички аспекти на тяхното разнообразие в това число и кулинарното.

България е една от малкото европейски страни, в която липсва кулинарно райониране.

От изключителна важност е идентификацията, оценяването, анализа и популяризирането на кулинарния феномен, характерен за конкретен регион и неговото подходящо позициониране и използване за отделните нужди.

Кулинарното райониране на България има за цел да обособи отделните кулинарни райони, като ги изследва и запази в цялото им разнообразие – типични местни продукти, емблематични регионални ястия, приготвяни от поколения, кулинарни обичаи и обреди, лексика, инвентар и др.

Чрез вкуса на автентичните продукти напоени с почвата и духа на точно определено географско място, всички изпитват едно ново удоволствие – да преоткрият корените си.

Тази тенденция в последно време има голям принос за възраждането на културното наследство на селските зони в редица европейски страни. Така регионалния и национален капацитет придобива по-голяма стойност.
Обратно на европейските тенденции за развитие, в България са на лице условия за обезлюдяване на българските села - мястото, където се коренят националните кулинарни традиции.


Тъй като гастрономията е един от най-хубавите примери за културното разнообразие на Европейския Съюз със силния си национален и регионален идентификационен характер, Евро-Ток България лансира идеята за създаването на База от данни на българското Кулинарно Наследство, което да стане част от европейското.

За допълнителна информация и регистрация за участие:
   Райна Соколова
   Мениджър Публични комуникации
   Евро-Ток България
   +359 897 878 661
   rsokolova@euro-toques.bg
Accueil | Français