Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
Евро-Ток България се присъедини към европейската мрежа за обмен на стажанти в хранителната промишленост
Евро-Ток България се присъедини към европейската мрежа за обмен на стажанти в хранителната промишленост

В рамките на форума „Четвърти кръгли европейски маси“, в градчето Сен-Мишел-Монт-Меркюр (Saint –Michel-Mont-Mercure), областта Венде, Франция, бе подписана Европейска харта за коопериране 2011-2014. С нея България се присъедини към европейската мрежа за обмен на стажанти в хранително-вкусовата промишленост.

Четвъртото издание на европейски кръгли маси 2011 с почетното участие на България, Румъния, Хърватия и Словения се организира от професионален център за обучение Сент Мишел Монт Меркюр в обл. Ванде, Франция, който към момента има 260 ученици и стажанти в хранително-вкусовия сектор - сладкари, хлебари, готвачи, шоколатиери, сервитьори, бармани и т.н. Делегациите на четирите нови страни в мрежата се представиха и с изложение на традиционни местни храни, като на българския щанд имаше вино, луканки, сирена, цедено мляко, пити и лютеница.

Шеф Сидония Радева приготви за всички участници в събитието традиционно българско меню, чрез което показа уникалността и многообразието на българската кулинария.

Изданията на кръглите маси се провеждат в интервал от 3 години. Традиционно по време на събитието се подписва Европейска харта за коопериране с времетраене 3 г., която всеки път асоциира към себе си нови партньори и нови страни-членки в мрежата. България за пръв път влиза в подобен тип мрежа. Тази година събитието събра близо 900 души от 33 държави професионалисти в сектора.

Целта на събитието е улесняване на връзките в мрежата за обмен между 33 държави в хранително-вкусовия сектор, на професионални центрове за обучение, професионалисти в хранително-вкусовия сектор, стажанти, обучаващи се, чираци, с цел засилване тяхната европейска мобилност и популяризиране на националното им кулинарно наследство и многообразие.
Европейската харта за коопериране 2011-2014 бе подписана от:

    · Н.Пр.г-н Марин Райков - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Париж, Франция

    · д-р Йордан Войнов - изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните

    · г-жа Сидония Радева, член на Евро-Ток България, както и от представители на други ключови професионални и браншови организации в сектора.

Хартата дава възможност за обмен на стажанти в хранително-вкусовия сектор не само с Франция, но и с останалите 32 партньора на мрежата. Стажът е в рамките на 3 седмици, като се спазва принципа на реципрочността. Дава се възможност за придобиване на практически знания и умения в сектора. Обменът спомага за културното и езиково развитие на обучаемите, не само за тяхното професионално усъвършенстване. Целта е съхраняване кулинарното многообразие и специфика на всеки европейски район.

Всеки един от стажантите се превръща в "Европейски посланик на качествените местни продукти". С усвояване на средства по програмата Леонардо да Винчи се дава възможност за придобиване на нови знания и умения на специалисти в хранително-вкусовия сектор.
Accueil | Français