Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
 КУЛИНАРЕН ИНВЕНТАР 
 КАЧЕСТВОТО ПРИЗНАТО 
 КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ 

Защо да се прави европейски кулинарен инвентар?

Чрез вкуса на автентичните продукти напоени с почвата и духа на точно определено географско място, всички изпитват едно ново удоволствие – да преоткрият корените си.

Тази тенденция в последни времена има голям принос за възраждането на културното наследство на селските зони и така регионалните и национални умения придобиват по-голяма стойност.

Тъй като гастрономията е един от най-хубавите примери за културното разнообразие на Европейския Съюз със силния си национален и регионален идентификационен характер, Евро-Ток лансира идеята за създаването на Инвентар на Европейското Кулинарно Наследство.

Нашата цел е да депозираме в европейските институции досие, където Шеф-Готвачите на Евро-Ток декларират тяхната привързаност към това кулинарно наследство, толкова богато и разнообразно.

Главните цели на този проект трябва да бъдат:
- да се защитават продуктите, които рискуват да потънат в забрава
- да се избегне изчезването на продукти, необходими за нашите традиционни, национални рецепти като не поемем риска да ги денатурираме
- да изискваме нашето общо наследство да бъде защитено

Евро-Ток трябва да изготви за всяка страна един лист от национални продукти, които са застрашени
- Или по причини за рентабилност
- Или поради хигиенни правила прекалено строги и непригодени
- Или поради интензивна употреба на пестициди
- Или в следствие на неконтролирано индустриално замърсяване

Интернационалното Бюро изработи едно табло на базата на всички получени документи отнасящи се до продуктите на всяка страна, тяхната своеобразност, начин на отглеждане, причината, поради която са изчезнали, както и начина, по който да ги защитим.

Accueil | Français