Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
 ОБРЪЩЕНИЕ 
 ИСТОРИЯ 
 КОДЕКС 
 ЦЕЛИ 
 ЕКИП 
 ДРУГИТЕ ЗА НАС 

Цели на Евро-Ток България

  • Съхраняване на качеството и вкуса на хранителните продукти
  • Обменяне на опит и умения между кулинарите от Европа
  • Повишаване на професионалната квалификация на кулинарите и на бъдещите кулинари от специализираните училища чрез провеждането на курсове, семинари и лекции
  • Участване в международни конкурси и състезания, както и представянето на уменията на българските кулинари в национален и международен мащаб
  • Издирване и съхраняване на автентичното българско кулинарно наследство
  • Насърчаване на производителите на здравословни храни и напитки и на местни и национални специалитети
  • Съдействие за опазване на здравето на хората чрез използване на екологични храни и напитки
  • Повишаване на кулинарната култура и насочване на вниманието към здравословното хранене
  • Осъществяване на рекламна и издателска дейност в областта на готварството, хлебопроизводството и сладкарството


"Най-добър млад готвач" - Велинград март 2009
Ради Стамболов, Благой Нонев, Жоро Иванов, Славейко Кънчев


Accueil | Français