Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
"Дивечът - ценен традиционен ресурс за българската кухня"

"Дивечът - ценен традиционен ресурс за българската кухня"


На 03 април 2012 г. в Гранд Хотел София се състоя Кръгла маса на тема "Дивечът - ценен традиционен ресурс за българската кухня"


Организатори на събитието бяха Министерството на земеделието и храните и Евро-Ток България /Европейската кулинарна асоциация, официален консултант на ЕК в областта на храните/.

Кръглата маса бе открита от д-р Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните, който обърна специално внимание върху факта, че България е страна със сравнително нормални запаси от дивеч, които обаче не се използват ефективно. Министър Найденов съобщи, че в страната ни ще бъде ситуиран Първият Световен референтен център за изследване на болестите по дивеча, което автоматично означава, че интересът към България в тази посока неимоверно ще нарасне.

Според Жоро Иванов, Президент на Евро-Ток България и Вице президент на Евро-Ток Интернационал е необходима цялостна политика по отношение на дивеча в България и неговото използване в кулинарното изкуство. От друга страна, подчерта той, е нужно да бъде обърнато специално внимание на българските кулинари, повишавайки тяхната професионална култура за работа с дивеч. Като носител на идеята за създаване на Кулинарни региони в България, Евро-Ток България ще постави дивеча, като един от основните фактори за изготвянето на Брант “Кулинарен туризъм”.

В Кръглата маса взеха участие и д-р Николай Лилов, Директор на Дирекция “Координация и контрол” и д-р Любомир Кулински, Директор на Дирекция “Контрол на Храните” към Българската агенция по безопасност на храните. Според тях най-важният момент при проблема с дивечовото месо е липсата на подходящи пунктове за обработка на дивеча. Те подчертаха, че голяма част от дивечовото месо в България се унищожава, поради липсата на възможност за неговата обработка и правилно съхранение. От друга страна отбелязаха, че голяма част от дивечовото месо в българските ресторанти е бракониерско и с голям риск за здравето на клиента. Няма как само от два реално работещи обекта за обработка на дивечово месо да бъдат захранени всички нуждаещи се ресторанти, подчертаха от контролния орган.

Според Кирил Вътев, Председател на Асоциацията на месопреработвателите в България, в страната ни има изключително качествени дивечови ресурси, които не се оползотворяват ефективно. Той предложи от една страна одобрените районни кланици и транжорни да поемат функцията по първичната преработка на дивечовото месо, а от друга самите дивечовъдни стопанства да изградят нужната база по обработка и подходящо замразяване на месото, с цел удължаване срока на годност и възможност за по-добра реализация на продукта.

В момента в България в големите търговски вериги се предлага замразено дивечово месо, но основно внос от страни, извън ЕС. Според Елена Симеонова, Ръководител сектор “Публични и фирмени комуникации” на Метро Кеш енд Кери България, няма проблем да се предлага български дивеч, но съпътстван с нужната сертификация.

Благой Рагин, Председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация подчерта значението на ястията от българско дивечово месо, като емблематични за българския туризъм и изключително важни за неговото развитие, както във вътрешен, така и в транс граничен аспект.

В Кръглата маса взеха участие и представители на Изпълнителната агенция по горите, 6-те държавни горски предприятия и водещи Шеф-готвачи, които за пореден път призоваха да не бъде купувано и приготвяно дивечово месо, без да е извършен нужния контрол от компетентните органи.

В края Министър Найденов обобщи основните стъпки, които ще бъдат предприети, така че българският дивеч да бъде достъпна и контролирана част от кулинарията ни. Той спомена, че при необходимост и в партньорство с Агенцията по безопасност на храните ще бъдат направени промени в “Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”. Подчерта, също, че 6-те Държавни горски предприятия ще направят съответните инвестиции в съоръжения, позволяващи обработка, охлаждане и замразяване на дивечово месо.

Участниците в Кръглата маса се обединиха и около създаването на Ръководство за работа с дивечово месо - професионално описание на обработката на дивеча след неговото обстрелване.

По време на Кръглата маса всички имаха възможността да дегустират ястия от дивеч, приготвени от Шеф-готвачи Евро-Ток. Сред тях бяха Селекция Колбаси от Дивеч, Гулаж от Елен, Печени Пъдпъдъци, Филе от Диво прасе с гъби, Печен бут от Елен с боровинки, Фазан с ябълки и др.

Евро-Ток България ще продължи да ви информира за развитието по темата.

Как бе отразено събитието в медийте, може да видите тук:pressklipping divech ejednevnici.pdf pressklipping divech ejednevnici.pdf и тук: press clipping.pdf press clipping.pdf

За допълнителна информация,

   Райна Соколова

   Мениджър Публични комуникации

   Евро-Ток България

   +359 897 878 661; rsokolova@euro-toques.bg; www.euro-toques.bg

Accueil | Français