Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
Общо събрание на 24 юли /събота/ от 11.00 ч.
Управителния съвет на СНЦ Евро-Ток България свиква Общо събрание на 24 юли /събота/ от 11.00 ч. в зала Триадица на Гранд Хотел София. Събранието ще протече при следния дневен ред:


1.      Отчет за дейността на Евро-Ток България СНЦ за 2009 г.;
2.      Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. на Евро-Ток България СНЦ и на Евро-Ток България ЕООД;
3.      Освобождаване от финансова отговорност на Управителния съвет на Евро-Ток България СНЦ за 2009 г.;
4.      Промяна на адреса на управление на СНЦ Евро-Ток България и на Евро-Ток България ЕООД;
5.      Промени в Устава на СНЦ Евро-Ток България;
6.      Разни

Членовете могат  да потвърдят своето присъствие до 22 юли, 2010 г. /включително/.

Accueil | Français