Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
На 05 октомври, петък в Метро Академия, гр. София

С подкрепата на:Национално състезание между лицензираните професионални центрове, обучаващи по професия Готвач.

Наградени


На 05 октомври, петък в Метро Академия, гр. София се състоя първото за България Национално състезание между лицензираните професионални центрове, обучаващи по професия Готвач. Организатори на инициативата бяха Евро-Ток България, Националната агенция за професионално образование и обучение, и Метро Академия

Уникално за България, проведено в изключително професионална среда и журирано изцяло от чуждестранни шеф-готвачи, това първо по рода си състезание показа ролята на Центровете за професионално обучение при квалификацията на кадрите в кулинарния сектор.

В състезанието взеха участие представители на 13 Професионални центъра от цялата страна. Всеки от състезателите разполагаше с индивидуално работно място, осигурен персонален асистент и еднакви продукти, като в рамките на два часа имаше възможността да прояви своя професионализъм и креативност.

Бяха отличени трима състезатели. Бе дадена и една награда за креативност:


    ü Награда за креативност – Анастас Георгиев – ЦПО „ПРОТУР 95“ – гр. Пловдив
    ü Трето място – Радослав Йорданов – ЦПО Академия пет звезди, гр. София
    ü Второ място – Анастас Георгиев – ЦПО „ПРОТУР 95“ – гр. Пловдив
    ü Първо място – Никола Караманов – ЦПО „ЗЛАТАНИ“ гр. Варна

Основен партньор на събитието бе Столична община в лицето на ОП „Туристическо обслужване”, които дадоха специалната награда за креатилвност - Сребърна значка с герба на гр. София.

В рамките на състезанието същия ден бе проведена Кръгла маса / Дискусия “Възможности и перспективи за развитие на професионалистите в кулинарията”. В кръглата маса взеха участие, както представители на организаторите, така и държавни експерти от Министерството на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, Българската агенция по безопасност на храните, Асоциацията на Центровете за Професионално обучение, както и представители на работодателите и водещи български кулинари. Всички се обединиха около идеята за създаване на единни стандарти в професията готвач, провеждане на строг контрол на Центровете за професионално обучение, Допълнителна квалификация на заетите преподаватели в специализираните училища по туризъм и професионалните центрове. На вниманието на участниците бяха представени и възможностите за обучение на заетите в кулинарията по различни програми, включително и по ОП Развитие на човешките ресурси.


Това кулинарно състезание и съпътстващата го Кръгла маса са още една стойностна крачка към развитието на Кулинарното изкуство в България.

За допълнителна информация:

Райна Соколова,

Accueil | Français