Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
Стипендия за обучение на Евро-Ток България и Кулинарна академия HRC
Стипендия за обучение на Евро-Ток България и Кулинарна академия HRC

Един от приоритетите в работата на Евро-Ток България е личностното и професионално развитие на нейните членове, а образованието е ключов елемент в постигането му. През 2012 г. Евро-Ток предприема още една инициатива – отпускане на стипендия за обучение съвместно с Кулинарна академия HRC гр. Добрич - единственото по рода си училище в сферата на кулинарното изкуство на Балканския полуостров. Стипендията е ежегодна и се отпуска на кандидат с изявена мотивация за развитие в кулинарната област, като самото изплащане зависи от успеха по време на обучението на стипендианта и може да достигне до 4000 евро за 2-годишния период на обучение в Кулинарна академия HRC. Така се стимулира желанието за професионално развитие на студента, което е най-важното за постигане на успех в динамична сфера, каквато е кулинарията.

Първият стипендиант на Евро-Ток България вече е известен – това е Ангел Василев, възпитаник на Софийската професионална гимназия по туризъм от випуск 2010/2011 и активен член на Евро-Ток България от 2009 г. Стартирането на тази стипендия бе провокирана именно от упоритостта на Ангел и неговото силно желание за професионално развитие.

Ангел стартира обучението си в кулинарната академия през Март 2012 г. заедно с интернационална група студенти от България, Литва, Великобритания и Индия.

Обучението в Кулинарна академия HRC продължава 2 години, като половината от това време преминава в практически стаж в Европа, Близкия Изток и САЩ. Така при завършване на образованието си студентите имат както диплома, така и международен практически опит, който им позволява да растат в кариерата на професионален шеф-готвач.

Вторият стипендиант ще стартира през март 2013 г., като за целта Евро-Ток България набира кандидатури.

Условия за кандидатстване:


  - Членство в Евро-Ток България минимум 1 година към датата на подаване на документите;

  - Активно участие в дейността на организацията;

  - Желание за професионално развитие;

  - Владеене на английски език;

  - Препоръка от работодател или учител.


Кандидатите следва да изпратят CV, мотивационно писмо и препоръка не по-късно от 30 септември 2012 г. в електронен формат на rsokolova@euro-toques.bg. С одобрените по документи кандидати ще бъде проведено интервю.

Стипедиант 2013 ще бъде обявен не по-късно 01 ноември 2012 г.

За допълнителна информация:

   Райна Соколова
   Евро-Ток България
   359 897 878 661

Accueil | Français