Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
Евро-Ток България партнира в проект “Култура на Регионите”
Евро-Ток България партнира в проект “Култура на Регионите”

Министерство на външните работи планира провеждане на поредица от културни събития, които да запознаят българската публика с културата и традициите на държавите и регионите. Името на проекта е „Култура на регионите”, а основна негова цел е да създаде условия за постигане на по-добро разбиране и развитие на междукултурната идентичност, да заяви подкрепа за различните култури в тяхното многообразие и уникалност.
Основен партньор в реализиране на този проект е ЕВРО-ТОК България, член на Евро-Ток Интернационал – Европейска кулинарна асоциация, официален консултант на Европейската Комисия и Европейски парламент в областта на храните.
Азия – най-големият континент, люлка на най-древните цивилизации в света, уникален със своята богата култура, е регионът, с който ще стартира този проект.
Началото ще бъде дадено на празника на град София - 17 септември 2011 г., (събота) в двора на Министерство на външните работи с Празник на азиатската кухня. Представянето на националните кухни е утвърден във времето инструмент на културната дипломация, който насърчава общуването и съдейства за изграждането на атмосфера на позитивен диалог и партньорство.
В парка на МВнР ще бъдат организирани индивидуални пространства за всяка страна, заявила участие, в които ще има възможност за представяне на традиционна кухня, както и други форми на презентация - традиционни занаяти, рекламни и информационни материали, музика и др.
Интерес и подкрепа за проекта вече бе даден от някои държави от този регион - (Япония, Корея, Казахстан, Монголия, Пакистан, Индия, Тайланд, Индонезия, Китай, Виетнам и др.).

Accueil | Français