Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
Пресконференция на 19.10.2010 г. по повод Европейски ден за здравословно хранене и готвене с деца

Съобщение за пресконференция
по повод

“Европейски ден за здравословно хранене и готвене с деца”

19 октомври, 2010г. 11.00 ч.
Информационен център на Европейски съюз /ул. Московска № 9/
Пресконференцията е по повод традиционния “Европейски Ден за здравословно хранене и готвене с деца” – Инициатива на Представителството на Европейската комисия в България и Евро-Ток България /Европейското сдружение на професионалните готвачи/.

Пресконференцията има за цел да покаже приоритетите в областта на детското хранене и да набележи възможни мерки за справяне с проблема.

В пресконференцията ще вземат участие:
г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на ЕК в България
г-н Жоро Иванов, Президент на Евро-Ток България и Вице президент на Евро-Ток Интернационал
г-н Иван Ценов – зам. Министър на Физическото възпитание и спорта
проф. д-р Божидар Попов, дмн, Председател на Българско дружество по хранене и диететика
доц. д-р Веселка Дулева, ръководител на секция "Хранене и обществено здраве" в НЦООЗ и др.

Неотдавнашно проучване на Евробарометър в Европейския съюз показва, че около 22 млн. деца са с наднормено тегло, като 5 млн. от тях са със затлъстяване. Данните за България от проучване през 2008 г. на Националния център за опазване на общественото здраве сочат, че 30.6% от децата в първи клас са с наднормено тегло, 17% от тях - със свръхтегло, а 15.6% - със затлъстяване. Íàé-âèñîê å îòíîñèòåëíèÿò äÿë íà äåöàòà ñúñ ñâðúõòåãëî è çàòëúñòÿâàíå â íà÷àëîòî íà ïóáåðòåòà - 13 ãîäèíè ïðè ìîì÷åòàòà (25.6% ñúñ ñâðúõòåãëî è 6.9% ñúñ çàòëúñòÿâàíå) è 10 ãîäèíè ïðè ìîìè÷åòàòà (20.5% ñúñ ñâðúõòåãëî, 4.6% ñúñ çàòëúñòÿâàíå).
“Европейският ден за здравословно хранене и готвене с деца” ще бъде отбелязан за четвърти път от 11.00 ч. на 21 октомври, 2010 г. в зала Фестивална

На празникът ще присъстват над 300 деца на възраст 10 – 12 години, които ще получат от професионални кулинари полезни уроци по здравословно хранене, чрез ефекта на играта и забавленията. Освен, че ще се хранят здравословно, децата ще имат възможност да участват в демонстрации в различни видове спорт заедно с изявени български спортисти.
Събитието се реализира в рамките на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.

Проявата е организирана с генералната подкрепа на компаниите:
Данон-Сердика АД с марка Данонино, Нестле България АД с марки Нескуик и Житен Дар, Балкански млечни продукти с Лурпак, Метро Кеш едн Кери България, Академика 2000 и Райт Рентал.
Любезен домакин на събитието – Зала Фестивална
Подкрепени и от Столична община, Министерството на физическото възпитание и спорта, Гранд Хотел София, Национален център за опазване на общественото здраве и др.

За повече информация и записвания:
19 октомври 2010, 11:00 часа

София, Информационен център на ЕС
Ул. Московска № 9

Пресконференция по повод
Европейски ден за здравословно хранене и готвене с деца

Предварителна програма


10.30 - 11.00 ч. Регистрация

Говорители:

11.00 - 11.10 ч. г-жа Зинаида Златанова

       Ръководител на Представителството на ЕК в България
11.10 – 11.20 ч. г-н Жоро Иванов
       Президент на Евро-Ток България и Вице президент на Евро-Ток Интернационал
11.20 – 11.30 ч. г-н Иван Ценов
       зам. Министър на Физическото възпитание и спорта
11.30 – 11.40 ч. проф. д-р Божидар Попов, дмн
Председател на Българско дружество по хранене и диететика

11.40 – 11.50 ч. доц. д-р Веселка Дулева

       ръководител на секция "Хранене и обществено здраве" в НЦООЗ
11.50 – 12.00 ч. г-н Христо Ангеличин
       Заместник-кмет „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”

Accueil | Français